Polityka prywatności

Część 1 – Postanowienia ogólne

wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;

1. Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest : Nasiona Ławrenowicz Krzysztof Ławrenowicz z siedzibą w Podgórach 38, 77-230 Kępice, NIP 8393177454. 
 2. Możesz skontaktować się z nami e-mailem na adres: kontakt@nasiona-lawrenowicz.pl lub pod numerem telefonu: +48 517 262 787 .

2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Użyte w Polityce prywatności pojęcia pisane dużą literą należy rozumieć w sposób następujący:

 1. „Sklep” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.nasiona-lawrenowicz.pl 
 2. „Polityka” –niniejszy dokument, czyli polityka prywatności.
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pełny tekst RODO tutaj,
 4. „Social media” – portale społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram, YouTube oraz inne, w których mamy lub będziemy mieć nasze profile.
 5. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu;

3. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. W ramach naszego Sklepu stosujemy wszystkie wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. Wszystkie dane osobowe podane w Sklepie lub zebrane na Twój temat przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

4. Prawa Użytkownika dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy dane osobowe, dlatego:
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. Użytkownik może dokonywać ich sprostowania,
  3. Użytkownik może żądać usunięcia Swoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdują się informacje o dodatkowych prawach Użytkownika. 

5. Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam danych osobowych Użytkownika lub jeżeli sami je zbierzemy, Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu. Ma je w sytuacjach, gdy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. 

6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego którym jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, strona internetowa dostępna jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/

7.  Polityka oraz miejsce jej opublikowania

 1. Polityka znajduje się na stronie www.nasiona-lawrenowicz.pl  oraz w naszym biurze, którego adres wskazujemy w § 1.1.

Część 2 – informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

1. Kontakt z nami przez e-mail lub numer telefonu

Prosimy zwróć uwagę na następujące kwestie:

 1. W jakim celu je przetwarzamy dane osobowe?
  1. Dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości i w celu rozwiązania przedstawionej sprawy.
  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, również prowadzących do poznania Twoich preferencji, dostosowania treści Sklepu oraz wyświetlanych w nim reklam do zainteresowań Użytkownika oraz usprawniania funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora.
  3. W wewnętrznych celach administracyjnych.
 2. Podawanie danych osobowych jest to dobrowolne. Jednak bez podania  danych kontaktowych nie będziemy w stanie rozwiązać przedstawionej przez Użytkownika sprawy. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych.
 3. Dane Użytkownika przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem, rozwiązania zgłoszonej sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie do sytuacji oraz marketing naszych usług i produktów. Polega on na działaniach analitycznych prowadzących do poznania preferencji Użytkownika oraz na dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych reklam do jego zainteresowań. Usprawnianie funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora. Badanie opinii oraz wewnętrzne cele administracyjne.
 5. Odbiorcy danych Użytkownika:
  1. Dostawcy oprogramowania do prowadzenia Sklepu, 
  2. Podmioty zajmujące się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, 
  3. Dostawcy narzędzi do analityki ruchu prowadzenia marketingu w naszym Sklepie, 
  4. Podmioty zajmujące się dostarczaniem przesyłek, tj. firmy kurierskie oraz Poczta.
  5. Podmioty zajmujące się hostingiem Strony lub przechowywaniem danych osobowych dla nas,
  6. Agencje marketingowe,
  7. Podmioty świadczące dla Nasiona Ławrenowicz usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.
 6. Czas przetwarzania danych Użytkownika:
  1. Przez czas potrzebny na nawiązanie  kontaktu z Użytkownikiem, rozwiązanie zgłoszonej przez Użytkownika sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. 
  2. przez czas potrzebny na przedawnienia roszczeń.
  3. Przez czas prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

2. Zarejestrowanie w Sklepie konta Użytkownika oraz zakupy bez rejestracji konta

Jeżeli Użytkownik zarejestruje się w Sklepie powinien zwrócić uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam dane Użytkownika?
  1. W celu wykonania umowy o założenie konta w Sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży produktów,
  2.  marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania preferencji Użytkownika, jak również dostosowaniu treści Sklepu oraz wyświetlanych w nim reklam do indywidualnych zainteresowań
  3. W celach marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do wcześniejszych działań Użytkownika w Sklepie np. możemy zindywidualizować listę produktów, które mogą Użytkownika zainteresować,
  4. marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysłanie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy Użytkownik czyta nasze newslettery oraz które treści czyta najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do indywidualnych zainteresowań
  5.  Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.
  6. w celu usprawnianiu funkcjonalności Sklepu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. 
  7. W celu wykonania uprawnień Użytkownika wynikających z przysługującego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  8. W celach administracyjnych.
 2. Czy Użytkownik musi podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania  nie można jednak założyć konta w Sklepie oraz zawierać umów sprzedaży za jego pośrednictwem. Nie można też zapisać się do udostępnianego przez nas newslettera.
 3. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem, rozwiązania zgłoszonej sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie do sytuacji oraz marketing naszych usług i produktów. Polega on na działaniach analitycznych prowadzących do poznania preferencji Użytkownika oraz na dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych reklam do jego zainteresowań. Usprawnianie funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora. Badanie opinii oraz wewnętrzne cele administracyjne
 1. Podstawa prawna:
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie zawieranej umowy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przepisów podatkowych) oraz prawnie uzasadniony interes. 
  2. Po wyrażeniu  zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail Użytkownika, podstawą prawną jest też art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Należy pamiętać, że zgodę można wycofać w każdej chwili. 
 2. Komu przekażemy dane Użytkownika?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu i danych osobowych dla nas. 
  2. Operatorom płatności dostępnych w Sklepie
  3. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronach Sklepu,
   2. prowadzenia marketingu,
   3. wysyłki newsletterów.
  4. Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,
  5.  Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.
  6. Agencjom marketingowym,
 3. Czas przetwarzania danych użytkownika:
  1. Przez czas potrzebny na nawiązanie  kontaktu z Użytkownikiem, rozwiązanie zgłoszonej przez Użytkownika sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. 
  1. przez czas potrzebny na przedawnienia roszczeń.
  2. Przez czas prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
  3. Przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, 
  4. Przez czas trwania poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. 
  5. Przez czas prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera lub do chwili wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na e-mail. 
  6. Przez czas konieczny do realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków.

3. Newsletter

Użytkownik zapisując się do naszego newslettera, musi uwagę na:

 1. Po co nam dane Użytkownika?
  1. W celu wykonania umowy o założenie konta w Sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży produktów,
  2.  marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania preferencji Użytkownika, jak również dostosowaniu treści Sklepu oraz wyświetlanych w nim reklam do indywidualnych zainteresowań
  3. W celach marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do wcześniejszych działań Użytkownika w Sklepie np. możemy zindywidualizować listę produktów, które mogą Użytkownika zainteresować,
  4. marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy Użytkownik czyta nasze newslettery oraz które treści czyta najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do indywidualnych zainteresowań
  5.  Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.
  6. w celu usprawnianiu funkcjonalności Sklepu i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. 
  7. W celu wykonania uprawnień Użytkownika wynikających z przysługującego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  8. W celach administracyjnych.
 2. Czy Użytkownik musi podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania  nie można jednak założyć konta w Sklepie oraz zawierać umów sprzedaży za jego pośrednictwem. Nie można też zapisać się do udostępnianego przez nas newslettera.
 3. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem, rozwiązania zgłoszonej sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie do sytuacji oraz marketing naszych usług i produktów. Polega on na działaniach analitycznych prowadzących do poznania preferencji Użytkownika oraz na dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych reklam do jego zainteresowań. Usprawnianie funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora. Badanie opinii oraz wewnętrzne cele administracyjne
 1. Podstawa prawna:
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie zawieranej umowy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przepisów podatkowych) oraz prawnie uzasadniony interes. 
  2. Po wyrażeniu  zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail Użytkownika, podstawą prawną jest też art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Należy pamiętać, że zgodę można wycofać w każdej chwili. 
 2. Komu przekażemy dane Użytkownika?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu i danych osobowych dla nas. 
  2. Operatorom płatności dostępnych w Sklepie
  3. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronach Sklepu,
   2. prowadzenia marketingu,
   3. wysyłki newsletterów.
  4. Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,
  5.  Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.
  6. Agencjom marketingowym,
 3. Czas przetwarzania danych użytkownika:
  1. Przez czas potrzebny na nawiązanie  kontaktu z Użytkownikiem, rozwiązanie zgłoszonej przez Użytkownika sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. 
  1. przez czas potrzebny na przedawnienia roszczeń.
  2. Przez czas prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
  3. Przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, 
  4. Przez czas trwania poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. 
  5. Przez czas prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera lub do chwili wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na e-mail. 
  6. Przez czas konieczny do realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków.

Część 3 –Social Media

 1.  Korzystanie z profili w Social media
 1. Po co nam dane Użytkownika i w jakim celu je przetwarzamy?
  1. W celu udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do nas przez użytkownika,
  2. W celu prowadzenia z Użytkownikiem dyskusji w zakresie komentarzy pod postami,
  3. W celu udostępniania postów Użytkownikowi obserwującemu nasz profil,
  4. W celu marketingowym polegającym na informowaniu o konkretnych działaniach oraz o nas samych za pomocą postów, umieszczanych na naszych profilach, wliczając posty sponsorowane, pokazywane większej liczbie użytkowników Social media,
  5. W celu statystycznym polegającym na informowaniu nas przez podmioty prowadzące Social media, np. Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu postów, zasięgu, liczbie interakcji, danych demograficznych; dane przekazywane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, powstałymi na podstawie obserwacji przez te spółki zachowań konsumentów.
 2. Prawa Użytkownika?
  Zostały opisane w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy użytkownik musi podawać nam swoje dane?
  Podane danych jest dobrowolne. Stosowane przez Social media zasady powodują, że będzie widoczne imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie Użytkownika, jeżeli do nas napisze lub skomentuje post.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika:
  Art. 6 ust. 1 pkt f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co oznacza prawnie uzasadniony interes?
  Odpowiedź na wiadomości i komentarze Użytkownika, dostarczanie postów, informowanie o produktach i o nas, analiza danych statystycznych związanych z profilem. Czas przetwarzania danych użytkownika?
 6. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez:
  1. Czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  2. Czas obserwowania przez Użytkownika naszego profilu. Należy pamiętać, że użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje komentarze pod postami oraz przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.
 7. Kto otrzyma dane Użytkownika?
  Podmioty prowadzące Social media np. Facebook Ireland Ltd.

Część 4 –pliki cookies i związane z nimi przetwarzanie danych osobowych

1. Wejście na strony Sklepu

Wejście na strony Sklepu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu np. komputerze, tablecie, smartfonie, w kolejnym etapie uzyskiwany jest dostęp do zawartych w nich informacji. Działania te następują na poniższych zasadach.

2. Pliki cookies, czym są i zastosowanie:

 1. W Sklepie używamy plików cookies, czyli niewielkich informacji tekstowych przechowywanych na urządzeniu Użytkownika np. komputerze, tablecie, smartfonie. Pliki te mogą być odczytywane przez Sklep. 
 2. Pliki cookies są przechowywane na komputerze, telefonie lub tablecie Użytkownika, a następnie uzyskiwany dostęp do zawartych w nich informacji w celu:
  1. W celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu, w tym utrzymania sesji Użytkownika,
  2. W celu marketingowym polegającym na wyświetlaniu reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, portalach społecznościowych, dopasowaniu do produktów, które były oglądane w Sklepie
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu, przeciwdziałania oszustwom czy wyłudzeniom,
  4. statystycznych i analitycznych, np. analizy sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Sklepu.
 3. W przypadkach opisanych powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych
 4. ich przetwarzanie jest możliwe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  1. nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie Użytkownikowi bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu, prowadzenie marketingu naszych produktów oglądanych w naszym Sklepie i dopasowanie wyświetlanych reklam do wcześniejszych działań Użytkownika w Sklepie, oraz zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania z naszego Sklepu, tak aby zoptymalizować działanie Sklepu;
  2. prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem opisano w § 4 i 5 Polityki;
  3. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami i bez uzasadnienia wyrazić  swój sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych osobowych.
 5. dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane do operatorów sieci reklamowych i portali społecznościowych.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas prowadzenia prac marketingowych lub statystycznych czy analitycznych lub do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być wykonane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. 
 8. udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne
 9. Brak udostępnienia danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; 

3. Typy plików cookies

W Sklepie znajduje się kilka typów plików cookies:

 1. Sesyjne pliki cookies, pozostają w pamięci przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. Czasowe pliki cookies, pozostają w pamięci przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że te pliki można usunąć 
 3. Stałe pliki cookies, pozostają w pamięci przeglądarki internetowej, do momentu ich skasowania
 4. Zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od dostawców narzędzi do analityki.

4. Jak zablokować pliki cookies

 1. Należy skonfigurować przeglądarkę internetową, aby uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na komputerze, telefonie lub tablecie. Można w tym celu użyć  odpowiednich rozszerzeń przeglądarek i programów.
 2. Linkami z informacjami o metodach blokowania cookies w niektórych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  2. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
  4. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl

5. Usuwanie plików cookies

 1. Można skonfigurować przeglądarkę internetową uniemożliwiając przechowywanie plików cookies na komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies można usunąć po ich uprzednim zapisaniu. W tym celu można korzystać z funkcji przeglądarki internetowej, programów służących temu celowi lub odpowiednich narzędzi udostępnionych przez system operacyjny.
 3. Linkami z informacją o metodach usuwania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  2. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

6. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze sklepu

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej na uniemożliwiającą lub ograniczającą przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia działania Sklepu. Do zbliżonych konsekwencji może prowadzić usunięcie plików cookies podczas korzystania ze Sklepu. Część naszych usług może nie być dostępna bez plików cookies. Może być niemożliwe dokończenie zakupów w Sklepie.

7. Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w komputerze, telefonie lub tablecie mogą również pochodzić od innych usługodawców. Można je zablokować czy usunąć z urządzenia w sposób wskazany  w § 16 i § 17. Pliki te są archiwizowane na urządzeniu przez różny czas, w zależności od konkretnego pliku.
 2. W Sklepie są używane pliki cookies dostarczane przez:
  1. Google Ireland Limited do usług Google Analytics, Google AdWords, YouTube, DoubleClick. Usługi te służą analizowaniu ruchu w Sklepie. Dzięki nim otrzymujemy dane statystyczne i dane analityczne informujące o sposobie ze Sklepu. Usługi serwisu YouTube umożliwiają prowadzenie statystyk dotyczących tego, które materiały zostały  obejrzane. Działanie Google Analytics można zablokować, korzystając z dodatku do przeglądarki udostępnianego przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
  2. Facebook Ireland Ltd. Dostarczane usługi pomagają w promocji produktów w Social Media; Spółka ta może zbierać informacje samodzielnie za pomocą  plików cookies dla własnych celów –więcej informacji w polityce prywatności Facebooka.