PODAJ DANE

Obliczanie masy ziarna po suszeniu

Wprowadź wszystkie wymagane dane

kg

Masa końcowa kukurydzy