PL222/12/9154/OSTI1

Groch siewny – Ostinato C1 – worek 50 kg -ZK 98% -MTN 278,9g____nr partii-PL222/12/9154/OSTI1

Cena:174,25 199,25  netto

Nowość i rekordy plonowania!

Materiał siewny zaprawiony rhizobium pisum lub rhizobium lupinus będzie dostarczany na wezwanie klienta bezpośrednio po zaprawieniu nasion. Po dokonanym zakupie, prosimy o informację mailową co najmniej 4 dni przed planowanym siewem, abyśmy mogli efektywnie przygotować i dostarczyć materiał siewny

Cena dotyczy jednego opakowania produktu w wybranych opcjach

Dostawa na terenie całej Polski
Zapytaj eksperta:

Opis

Dlaczego Groch siewny – Ostinato – worek 50 kg ?

Groch siewny – Ostinato – worek 50 kg:

  • Zarejestrowany w 2019 roku
  • Najplenniejszy groch w badaniach PDO COBORU 108% wzorca
  • Wysoka odporność na wyleganie
  • Równomiernie dojrzewający
  • Bardzo duża odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego

UWAGA : Wymaga minimum 4 letniej przerwy w uprawie po innych roślinach strączkowych.

Agrotechnika uprawy grochu siewnego

Termin wysiewu

Od połowy marca – jak najwcześniej, w zależności od lokalnych warunków glebowych.

Gęstość wysiewu

Optymalny siew: 100-120 nasion/m²

Głębokość siewu

Lekkie gleby: 6 cm, Ciężkie gleby: 4 cm

Nawożenie

Nawożenie N 20 kg przedsiewnie (uwzględniając N mineralny)
Nawożenie PKMg 40-60 kg/ha P2O5; 100-130 kg/ha K2O; 20-50 kg/ha MgO
Nawożenie mikroelementowe W zależności od potrzeb w kombinacji ze środkami ochrony roślin.

Ochrona roślin

Przed siewem zaleca się zastosowanie zaprawy fungicydowej (np.: zawierającej tiuram) oraz bieżącą kontrolę pojawu szkodników (np.: Oprzędzika pręgowanego i Wciornastków). Zastosowanie zaprawy fungicydowej polepsza zdrowotność roślin w okresie wczesnowiosennym – Szara pleśń i Askochytoza.

Zbiór

Przy wilgotności nasion na poziomie 14-16 %. Bardzo dobra wymłacalność.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.

Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Informacje dodatkowe

Waga 50 kg
Opcje pakowanie

BigBag 500 kg, Worek 50 kg

Hodowca

Saaten Union

OPCJE ZAPRAWIENIA

Bez zaprawy, Rhizo+, Maxim 025FS, Rhizo + Maxim 025FS

Numer partii

PL222/12/9154/OSTI1 – ZK: 98% – MTZ: 278,9g

Saaten-Union

Hodowca

saaten-union

W Polsce nasiona odmian SAATEN-UNION znane są od lat, jednak właściwy rozwój organizacji nastąpił w 1999 roku, kiedy powstała firma SAATEN-UNION Polska. Dziś oferuje szeroką gamę wysokowydajnych odmian roślin rolniczych zbóż, kukurydzy oraz roślin poplonowych. Zespół SAATEN-UNION Polska zajmuje się wprowadzaniem na rynek nowoczesnych odmian poprzez organizację reprodukcji i dystrybucji nasion. Coraz większego znaczenia w nowoczesnym rolnictwie i nasiennictwie nabierają odmiany hybrydowe (mieszańcowe), które zapewniają producentowi wysoki i stabilny poziom plonowania.

Jej odmiany spełniają wysokie wymagania współczesnego rolnictwa i są z powodzeniem wdrażane do nowych, bardziej przyjaznych środowisku technologii uprawy w Polsce. Duże znaczenie dla osiągnięć firmy ma prowadzona od kilku lat współpraca hodowców zrzeszonych w SAATEN-UNION z Polskimi hodowcami i firmami hodowlano-nasiennymi. Efektem tego współdziałania jest zarejestrowanie kilku wspólnych odmian (mieszańców) kukurydzy i żyta. Bogata wymiana materiałów doświadczalnych pomiędzy hodowcami przyczyniła się również do wprowadzenia na rynek europejski odmian hodowanych w Polsce.

Do Saaten-Union 

Bakteria Rhizobium

Szczepionka bakteryjna

Materiał siewny zaprawiony rhizobium pisum lub rhizobium lupinus będzie dostarczany na wezwanie klienta bezpośrednio po zaprawieniu nasion. Materiał siewny po szczepieniu bakteriami brodawkowymi należy wysiać w maksymalnym terminie 2 tygodni od daty zaprawienia. Po dokonanym zakupie, prosimy o informację mailową co najmniej 4 dni przed planowanym siewem, abyśmy mogli efektywnie przygotować i dostarczyć materiał siewny. Tylko w ten sposób możemy Państwu zagwarantować skuteczność działania szczepionki.

Korzyści wynikające zaprawiania:

– Wzbogaca glebę w bakterie brodawkowe niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin bobowatych

– Zwiększa wiązanie przerośliny zaprawiane wolnego azotu z powietrza

– Zwiększa plon główny oraz ilość resztek pożniwnych

– Poprawia jakość plonów dzięki wyższej zawartości węglowodanów, witamin i białek

– Znacząco zwiększa odporność roślin na stres biotyczny i abiotyczny

– Efektywniejsze wykorzystanie wody i składników pokarmowych z gleby

– Wzbogaca glebę w azot wiązanpowietrza, ekologiczna produkcja azotu

– Zmniejsza koszty stosowania mineralnych nawozów azotowych i poprawia żyzność gleby

– Wpływa korzystnie na plonowanie upraw następczych

Preparat nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych.

Maxim® 025 FS

Substancje czynne: fludioksonil 25g/l 

Maxim® 025 FS – Pierwsza runda dla Ciebie!

Maxim® 025 FS to wyjątkowa zaprawa do produkcji wysokiej klasy materiału siewnego pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta o szerokim spektrum zwalczanych chorób. Substancja czynna preparatu, fludioksonil, jest pochodną naturalnego antybiotyku. Gwarantuje ona wyjątkową skuteczność zwalczania chorób przy całkowitym bezpieczeństwie dla rośliny uprawnej.

Maxim® 025FS to doskonała ochrona rośliny w początkowej fazie jej rozwoju.

Maxim® 025FS idealnie pokrywa powierzchnię ziarna. Jednocześnie przemieszcza się wraz z rosnącym koleoptylem zabezpieczając siewki przed grzybami znajdującymi się w glebie. Maxim® długotrwale zabezpiecza ziarniak przed infekcją.

Norma wysiewu

Norma wysiewu względem badań wykonanych przez:

piorin_logo

ZK

[%]

MTN [g] NORMA WYSIEWU [kg/ha]
98 278,9 284,6
  • podane wartości są wartościami średnimi z partii: PL222/12/9154/OSTI1
  • zalecana norma wysiewu została określona na podstawie obsady 100 szt/m2

Agrotechnika grochu

Agrotechnika uprawy grochu siewnego