PL322/12/9448/OSTG3

Groch siewny – Ostinato C/1 – BigBag 500 kg – ZK 91% MTN 227,6g

NOWOŚĆ !

Cena:1525,00 1775,00  netto

Nowość i rekordy plonowania!

Materiał siewny zaprawiony preparatem Atuva® będzie dostarczany na wezwanie klienta bezpośrednio po zaprawieniu nasion. Po dokonanym zakupie, prosimy o informację mailową co najmniej 2 tygodnie przed planowanym siewem, abyśmy mogli efektywnie przygotować i dostarczyć materiał siewny

Cena dotyczy jednego opakowania produktu w wybranych opcjach

Dostawa na terenie całej Polski
Zapytaj eksperta:

Opis

Dlaczego Groch siewny – Ostinato?

  • Zarejestrowany w 2019 roku
  • Najplenniejszy groch w badaniach PDO COBORU 108% wzorca (2022)
  • Wysoka odporność na wyleganie
  • Równomiernie dojrzewający
  • Bardzo duża odporność na mączniaka prawdziwego i rzekomego

UWAGA : Wymaga minimum 4 letniej przerwy w uprawie po innych roślinach strączkowych.

Agrotechnika uprawy grochu siewnego

Termin wysiewu

Od połowy marca – jak najwcześniej, w zależności od lokalnych warunków glebowych.

Gęstość wysiewu

Optymalny siew: 100-120 nasion/m²

Głębokość siewu

Lekkie gleby: 6 cm, Ciężkie gleby: 4 cm

Nawożenie

Nawożenie N 20 kg przedsiewnie (uwzględniając N mineralny)
Nawożenie PKMg 40-60 kg/ha P2O5; 100-130 kg/ha K2O; 20-50 kg/ha MgO
Nawożenie mikroelementowe W zależności od potrzeb w kombinacji ze środkami ochrony roślin.

Ochrona roślin

Przed siewem zaleca się zastosowanie zaprawy fungicydowej (np.: zawierającej tiuram) oraz bieżącą kontrolę pojawu szkodników (np.: Oprzędzika pregowanego i Wciornastków). Zastosowanie zaprawy fungicydowej polepsza zdrowotność roślin w okresie wczesnowiosennym – Szara pleśń i Askochytoza.

Zbiór

Przy wilgotności nasion na poziomie 14-16 %. Bardzo dobra wymłacalność.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.

Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Informacje dodatkowe

Waga 500 kg
Opcje pakowania

Hodowca

OPCJE ZAPRAWIENIA

Bez zaprawy, Rhizo+, Maxim 025FS, Rhizo + Maxim 025FS

Numer partii

PL322/12/9448/OSTG3
MTN: 227,6g
ZK: 91%

HODOWCA

Hodowca

saaten-union

W Polsce nasiona odmian SAATEN-UNION znane są od lat, jednak właściwy rozwój organizacji nastąpił w 1999 roku, kiedy powstała firma SAATEN-UNION Polska. Dziś oferuje szeroką gamę wysokowydajnych odmian roślin rolniczych zbóż, kukurydzy oraz roślin poplonowych. Zespół SAATEN-UNION Polska zajmuje się wprowadzaniem na rynek nowoczesnych odmian poprzez organizację reprodukcji i dystrybucji nasion. Coraz większego znaczenia w nowoczesnym rolnictwie i nasiennictwie nabierają odmiany hybrydowe (mieszańcowe), które zapewniają producentowi wysoki i stabilny poziom plonowania.

Jej odmiany spełniają wysokie wymagania współczesnego rolnictwa i są z powodzeniem wdrażane do nowych, bardziej przyjaznych środowisku technologii uprawy w Polsce. Duże znaczenie dla osiągnięć firmy ma prowadzona od kilku lat współpraca hodowców zrzeszonych w SAATEN-UNION z Polskimi hodowcami i firmami hodowlano-nasiennymi. Efektem tego współdziałania jest zarejestrowanie kilku wspólnych odmian (mieszańców) kukurydzy i żyta. Bogata wymiana materiałów doświadczalnych pomiędzy hodowcami przyczyniła się również do wprowadzenia na rynek europejski odmian hodowanych w Polsce.

Do Saaten-Union 

Norma wysiewu

Norma wysiewu względem badań wykonanych przez:

piorin_logo

ZK [%] MTN [g] NORMA WYSIEWU [kg/ha]
91 227,6 275
  • podane wartości są wartościami średnimi z partii: PL322/12/9448/OSTG3
  • zalecana norma wysiewu została określona na podstawie obsady 110 szt/m2

Bakterie Atuva®

Preparat Atuva® opracowano w oparciu o technologię ochrony osmotycznej (Osmo Protection Technology), która chroni bakterie przed trudnymi warunkami środowiskowymi, maksymalnie zwiększając tworzenie brodawek i zdolność do biologicznego wiązania azotu.

Atuva® to ewolucyjny krok naprzód w dziedzinie biologicznych zapraw nasiennych. Preparat Atuva® został opracowany pod kątem zwiększonej wytrzymałości i odporności bakterii na niekorzystne warunki glebowe oraz oddziaływania z chemicznymi zaprawami nasiennymi.

Innowacyjny proces zastosowany przy produkcji Atuva® zapewnia wysoką skuteczność działania bakterii dzięki modyfikacji warunków fermentacji i zastosowaniu czynników osmoochronnych.

Daje to następujące korzyści:

  • Wysoka wydajność metaboliczna i fizjologiczna bakterii brodawkowych.
  • Wyższe stężenie bakterii (blisko 1 x 109 cfu/ml).
  • Zwiększona grubość ścian komórkowych bakterii, która wpływa na wzrost przeżywalności.

Maxim® 025 FS

Substancje czynne: fludioksonil 25g/l 

Maxim® 025 FS – Pierwsza runda dla Ciebie!

Maxim® 025 FS to wyjątkowa zaprawa do produkcji wysokiej klasy materiału siewnego pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta o szerokim spektrum zwalczanych chorób. Substancja czynna preparatu, fludioksonil, jest pochodną naturalnego antybiotyku. Gwarantuje ona wyjątkową skuteczność zwalczania chorób przy całkowitym bezpieczeństwie dla rośliny uprawnej.

Maxim® 025FS to doskonała ochrona rośliny w początkowej fazie jej rozwoju.

Maxim® 025FS idealnie pokrywa powierzchnię ziarna. Jednocześnie przemieszcza się wraz z rosnącym koleoptylem zabezpieczając siewki przed grzybami znajdującymi się w glebie. Maxim® długotrwale zabezpiecza ziarniak przed infekcją.

Agrotechnika grochu

Agrotechnika uprawy grochu siewnego