UPRAWA PSZENŻYTA W POLSCE

W Polsce najwięcej pszenżyta, głównie formy ozimej (90 % zasiewów) uprawia się w Wielkopolsce, Kujawach, na Warmii i Mazurach. Ponieważ w rejonach tych pszenżyto ozime zajmuje około 12 % powierzchni uprawy roślin zbożowych i prawie całkowicie wyparło uprawę owsa. Dlatego łatwo zauważyć, że rejony uprawy pszenżyta to rejony wysokiej kultury gospodarowania.

STANOWISKA POD UPRAWĘ PSZENŻYTA

Najlepszymi stanowiskami pod uprawę pszenżyta są gleby zaliczane do kompleksu glebowego, żytniego b.dobrego i żytniego dobrego. Nie zaleca się uprawy pszenżyta na stanowiskach kompleksu żytniego słabego, z powodu częstego zakwaszenia tych gleb i szybkiego ich przesuszania, co powoduje zmniejszenie plonu i porastanie sporyszem (Claviceps purpura).  Na takich stanowiskach zaleca się więc uprawę żyta lub w mniejszym stopniu kukurydzy.

Z reguły przedplonem dla pszenżyta są rośliny zbożowe (żyto, owies i pszenżyto).

PRZEZNACZENIE PSZENŻYTA

Większa część plonu pszenżyta w kraju, ponad 2 mln ton rocznie, przeznaczona zostaje na pasze, z powodu dużej wartości żywieniowej. Ważnym elementem uprawy pszenżyta jest relatywnie częsta wymiana materiału siewnego. Corocznie pogorszenie wartości siewnej wynosi (2-3%).

SIEW PSZENŻYTA

Wykorzystanie do siewu nasion nie kwalifikowanych, zmusza do zwiększania ilości wysiewu w stopniu całkowicie nie uzasadnionym (ponad 500 ziaren na 1 m²). Powoduje to za duże zagęszczenie roślin, nie zbilansowane nawożenie azotowe, oraz zwiększenie porażenia łanu chorobami grzybowymi. Wszystko to prowadzi do wylegania łanu, czyli w prostej linii do spadku plonu.

Optymalna ilość wysiewu pszenżyta ozimego odmian populacyjnych wynosi najczęściej 350-400 ziaren/m2. Jest średnio o 10 % większa w stosunku do oczekiwanej ilości roślin. Należy podkreślić, że zredukowanie ilości wysiewu nasion np. z 400 do 300 ziaren/m2 skutkuje zniżką plonu o 0,3 %. Wysokie wymagania w tym kierunku mają odmiany mieszańcowe. Posiadają one większą zdolność krzewienia roślin niż tradycyjne odmiany populacyjne. Zaleca się więc wysiewanie w mniejszym zagęszczeniu  250-300 ziaren/m2.

TERMIN SIEWU PSZENŻYTA

Należy tak dostosować termin siewu. Aby pszenżyto ozime przed spoczynkiem zimowym osiągnęło pełnię krzewienia tzn. stadium 24-25 wg skali Zadoksa. Ten optymalny stan rozwoju, zarówno ze względu na zimowanie roślin, jaki i  ich plonowanie osiąga się przy wysiewie na Mazowszu, Kujawach i Lubelszczyźnie około 15-20 IX, nie później jednak niż 25 IX.

Siewy powinny zostać zakończone w części północno-wschodniej  do 20 IX i do 30 IX na południowym zachodzie kraju. Jedynie w części północno zachodniej kraju możliwe jest kilkudniowe opóźnienie zasiewów. Opóźnienie siewów do 20 X może oznaczać spadek plonu nawet o 40 %. Tak duży spadek plonu wynika ze spadku zdolności krzewienia przy opóźnianiu siewów. Jest to skutkiem reakcji roślin na skracanie długości dnia i spadku temperatury.

NOWOŚĆ
183,75 1.990,00  bez VAT
NOWOŚĆ
Wyprzedane
184,75 2.000,00  bez VAT
NOWOŚĆ
184,75 2.000,00  bez VAT
Wyprzedane
183,75 1.990,00  bez VAT
NOWOŚĆ
Wyprzedane
184,75 2.000,00  bez VAT