UPRAWA JĘCZMIENIA

Jęczmień ozimy należy uprawiać na glebach o pH obojętnym. W praktyce spotykamy najczęściej uprawę zbóż w monokulturze, co skutkuje obniżką plonu, który ograniczyć można uprawami międzyplonów np. gorczycy białej. Wprowadzanie do uprawy międzyplonów powoduje lepsze gospodarowanie H2O oraz wzbogaceniem stanowiska w azot. Jęczmień jest gatunkiem tolerancyjnym na uprawę po zbożach porównując z innymi gatunkami a szczególnie pszenicą. Jednak nie wskazana jest uprawa jęczmienia po jęczmieniu.

TERMIN SIEWU JĘCZMIENIA

Następną beznakładową metodą podniesienia opłacalności uprawy jest wykonanie terminowo siewu jęczmienia.

Siew jęczmienia ozimego należy wykonać w Polsce północnej wschodniej i zachodniej  w terminie 1-10 IX oraz w części południowej w terminie 1-15 IX. Co do ilości wysiewu należy stosować zasadę. Liczba ziaren/1m2 – powinna być o około 10% większa w stosunku do oczekiwanej ilości roślin. Co w przypadku jęczmienia browarnego skutkuje ilością wysiewu około 350 ziaren/1 m2. Optymalna obsada roślin jęczmienia ozimnego wynosi 290-350 szt./1m2 .

NAWOŻENIE AZOTOWE JĘCZMIENIA

Azot jest składnikiem bezpośrednio wpływającym na wielkość i jakość plonu. Uprawiając jęczmień browarny należy stymulować nawożenie małą dostępność azotu w glebie, co jest  najważniejszym czynnikiem uzyskanie surowca o zawartości białka poniżej 11 %. Najważniejsze jest odpowiednie zbilansowanie poziomu nawożenia do konkretnych warunków glebowo-agrotechnicznych oraz do obranego kierunku uprawy.

Wielkość nawożenia powinna wynosić: jeśli celem jest osiągnięcie  plonu 4 ton ziarna to należy zastosować 88 kg N. Jeśli celem jest wielkość plonu 6 ton -132 kg N. Uprawa jęczmień ozimy na cele browarne wielkość plonu jest ważna ale najważniejszym celem jest uzyskanie surowca o małej zawartości białka i korzystnych pozostałych parametrach ocenianych przy skupie o których mowa powyżej. Cel ten można osiągnąć nawożeniem nie przekraczającym 40 kg N/ha na stanowiskach po roślinach okopowych oraz 30-60 kg N/ha na stanowiskach po roślinach zbożowych. Takie nawożenie zapewnia dostępność N w glebie na głębokości 60 cm na poziomie 100-110 kg N/ha.

Termin nawożenia azotowego należy uzależnić od warunków siedliskowych, ilości i rozkładu opadów, oraz kondycji plantacji. Przedsiewne nawożenie azotem plantacji uprawianej na cele browarne jest najbardziej wskazane,  ponieważ skutkuje obniżką zawartości białka w ziarnie. Uprawa jęczmienia na cele konsumpcyjne – nawożenie należy podzielić na dwie części z powodu zagrożenia wylegnięcia łanu.

Pierwszą dawkę należy zastosować przedsiewnie. Wielkość nawożenia jest uzależniona od poziomu dostępności N w danym stanowisku. Druga dawka powinno uzależniać się  od oczekiwań co do plonu oraz dostępności H2O w glebie.

Dawkę tą należy wysiać w okresie od końca strzelania w źdźbło (faza 30) do ukazania się liścia flagowego (faza 39). Zaleca się  z powodu zagrożenia wylegania roślin zastosowanie regulatorów wzrostu, zależnie od zagęszczenia łanu.

Promocja!
Wyprzedane
178,25 2.285,00  bez VAT
Promocja!
Wyprzedane
176,75 2.170,00  bez VAT