Rzepak jest opłacalną i rozwojową uprawą w warunkach Polski. Jednak wysokie   plony osiąga  na stanowiskach lepszych, kompleksu żytniego b. dobrego oraz pszennego b. dobrego i dobrego. Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym wysokie zbiory rzepaku jest pH stanowiska. Wysiew na stanowiskach o odczynie poniżej 5,8 powoduje zły rozwój początkowy roślin. Poza tym w późniejszych fazach rozwojowych, gorsze przyswajanie składników wnoszonych poprzez nawożenie. Jeśli zachodzi konieczność wapnowania  to najlepiej wykonać je pod przedplon. Nieuregulowane pH gleby wpływa również na niedobór magnezu w roślinach. Zaleca się więc wapnowanie przy użyciu nawozów wapniowo – magnezowych.

PŁODOZMIAN

Ważnym czynnikiem jest umiejscowienie rzepaku w płodozmianie. Najwyższe plony uzyskuje rzepak siany po strączkowych, mieszankach zbożowo – strączkowych, jak również wczesnych ziemniakach. Pomimo to w Polsce większość plantacji lokalizuje się po wcześnie schodzących z pola zbożach. Ze względu na fakt, że rzepak jest żywicielem pośrednim mątwika burakowego zaleca się możliwie jak najrzadszą uprawę w płodozmianie z burakami cukrowymi. Niewskazana jest uprawa rzepaku po sobie i siew materiałem zebranym z własnej plantacji. To ze względu na możliwość utraty cech jakościowych nasion wynikających z łatwości przepylenia z innymi uprawami i chwastami krzyżowymi.

STANOWISKO POD RZEPAK

Stanowisko pod rzepak należy przygotować bardzo starannie wykonując zestaw uprawek pożniwnych i przedsiewnych. Po zbożach należy jak najszybciej zniszczyć ściernisko (podorywka, talerzowanie). Orka siewna powinna być wykonana na głębokość 20-22 cm wystarczająco wcześnie. W przypadku orki późniejszej należy zastosować wał kruszący i ugniatający. Uprawę przedsiewną wykonuje się najczęściej przy użyciu agregatu uprawowego.

SIEW RZEPAKU

Rzepak sieje się na głębokość 1,5-2 cm w dobrze uprawioną glebę. Norma wysiewu wynosi ok. 3,5 kg/ha co przy kwalifikowanym materiale siewnym i dobrych wschodach zapewnia  obsadę na poziomie 70-80 roślin/m2.  Rzepak ozimy jest rośliną wymagającą wczesnego i terminowego siewu. W rejonie północno – wschodnim rzepak sieje się najwcześniej (około 15 sierpnia), w  Polsce centralnej – około 20 sierpnia, natomiast w Polsce zachodniej – 25 sierpnia. Przy zachowaniu tych terminów rzepak wchodzi w okres zimowy z rozetą 6-8 wykształconych liści, i grubą szyjką korzeniową, co korzystnie wpływa na jego zimowanie. Opóźnienie o 7 dni może spowodować spadek plonu o 8 % a o 14 dni nawet do 15 %.

Wyprzedane

Odmiany mieszańcowe F1

Rzepak ozimy ATORA F1

1.150,00 1.330,00  bez VAT / worek 1,5 mln nasion
Technologia Clearfield®
Wyprzedane

Odmiany mieszańcowe F1

Rzepak ozimy BEATRIX F1

1.200,00 1.380,00  bez VAT / worek 1,5 mln nasion
NOWOŚĆ
Wyprzedane

Odmiany mieszańcowe F1

Rzepak ozimy CROCANT F1

1.400,00 1.580,00  bez VAT / worek 1,5 mln nasion
Tolerancja na kiłę kapusty
Wyprzedane

Odmiany mieszańcowe F1

Rzepak ozimy CROME F1

1.370,00 1.550,00  bez VAT / worek 1,5 mln nasion
Tolerancja na kiłę kapusty
Wyprzedane

Odmiany mieszańcowe F1

Rzepak ozimy CROTORA F1

1.369,81 1.550,00  bez VAT / worek 1,5 mln nasion
Odporność na pękanie łuszczyn
Wyprzedane

Odmiany mieszańcowe F1

Rzepak ozimy DUKE F1

1.210,00 1.390,00  bez VAT / worek 1,5 mln nasion
NOWOŚĆ
Wyprzedane

Odmiany mieszańcowe F1

Rzepak ozimy JUREK F1

1.230,00 1.410,00  bez VAT / worek 1,5 mln nasion
Technologia Clearfield®.
Wyprzedane

Odmiany mieszańcowe F1

Rzepak ozimy PHOENIX F1 CL

1.180,00 1.360,00  bez VAT / worek 1,5 mln nasion
Wyprzedane

Odmiany mieszańcowe F1

Rzepak ozimy PRINCE F1

1.150,00 1.330,00  bez VAT / worek 1,5 mln nasion
Wyprzedane

Odmiany mieszańcowe F1

Rzepak ozimy TEMPTATION F1

1.210,00 1.390,00  bez VAT / worek 1,5 mln nasion