Na ściernisko

Biopreparaty, czyli mineralizatory słomy

Sięgnąć na ściernisko też można po biopreparaty przyspieszające rozkład resztek pożniwnych. Specjalnie w tym celu przygotowane zawierają azot organiczny i inne pierwiastki oraz związki chemiczne, które przyspieszają proces rozpadu i wspomagają mineralizację. Mogą zawierać np. kwasy humusowe, aminokwasy, białka, makro- i mikroelementy, witaminy, odpowiednio skomponowaną florę mikroorganizmów inicjujących procesy rozkładu resztek. Gama produktów jest szeroka, a preparaty mogą mieć różny skład. Jeśli zawierają np. miedź, cynk, mangan, wówczas pożyteczne mikroorganizmy glebowe szybciej i dokładniej rozkładają ligninę. Zawierające żelazo i molibden umożliwiają szybszy rozkład celulozy i hemicelulozy.
Zadaniem biopreparatów – mineralizatorów jest stymulowanie rozwoju pożytecznych mikroorganizmów glebowych (bakterii, grzybów, promieniowców), które są odpowiedzialne za rozkład i mineralizację materii organicznej. Zastosowanie produktów specjalistycznych nie ogranicza się jedynie do działania na słomę. Biopreparaty oddziałują także na glebę, co ma szczególne znaczenia w trudnych warunkach suszy. Tego typu produkty zwiększają aktywność mikrobiologiczną gleby, tzn. poprawiają intensywność przemian substancji organicznej. Wzbogacona wierzchnia warstwa gleby lepiej stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego kolejnej uprawy. Umożliwia roślinom swobodne wykorzystanie składników mineralnych z form, które wcześniej były niedostępne. W efekcie prowadzi to do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych gleby.